Als advocate ben ik gespecialiseerd in het asiel- en vreemdelingenrecht.

Ik help mensen die asiel vragen in Nederland (asielrecht) tijdens hun asielprocedure. Het gaat dan om mensen die bescherming vragen in Nederland omdat zij in hun land niet veilig zijn.

Ook verleen ik rechtsbijstand aan mensen die in Nederland willen komen om andere redenen, bijvoorbeeld omdat hun gezin of familie hier woont (regulier vreemdelingenrecht).

Binnen het asiel- en vreemdelingenrecht, ben ik in het bijzonder nog gespecialiseerd in rechtsbijstand aan kinderen en slachtoffers van mensenhandel.

Registraties

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten sta ik geregistreerd als specialist op het gebied van het Asiel- en Vluchtelingenrecht. Ik behaal voor dit rechtsgebied ieder jaar minimaal tien opleidingspunten.

Specialisatieverenigingen en werkgroepen

Ik ben aangesloten bij de volgende specialisatieverenigingen:

  • Vereniging asieladvocaten & juristen Nederland (www.vajn.org);
  • Specialistenvereniging Migratierechtadvocaten (www.svma.nl) en
  • Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten (www.vnja.nl).

Daarnaast maak ik deel uit van de werkgroep advocaten voor slachtoffers van mensenhandel, een intercollegiaal overleggroep op het gebied van mensenhandel- en een intercollegiaal overleggroep asiel- en vreemdelingenrecht.