Mijn rechtenstudie ging ik pas echt leuk vinden toen ik als vrijwilliger voor Vluchtelingenwerk ontdekte wat ik ermee kon. Ik werd gegrepen door de vele bijzondere en lieve mensen die ik ontmoette, maar ook door het asiel- en vreemdelingenrecht en het feit dat ik met mijn kennis mensen kon helpen. Sinds 1999 ben ik als advocate werkzaam op dit rechtsgebied, dat nog steeds mijn hart heeft. In het bijzonder richt ik mij op kinderen en slachtoffers van mensenhandel.

In het verleden ben ik ook op andere rechtsgebieden actief geweest, met name het jeugd(straf)recht. Ook heb ik altijd veel dingen naast mijn werk gedaan. Zo was ik medeoprichter en vicevoorzitter van de Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten, lid- en voorzitter van de Commissie Intercollegiale Toetsing van aanmeldcentrum Den Bosch, voorzitter van de Werkgroep Advocaten voor Slachtoffers van Mensenhandel en heb ik trainingen en cursussen gegeven voor o.m. tolken, Nidos, Orde van Advocaten, Vluchtelingenwerk en de Universiteit van Amsterdam.

De sociaal maatschappelijke kant van mijn werk is mij de laatste jaren steeds meer gaan raken. Door jarenlang te werken met mensen uit verschillende landen, sociale lagen en culturen, ben ik ervan overtuigd geraakt dat als we meer open staan voor ‘de ander’ en van elkaar leren, dit een enorme ‘boost’ voor onze samenleving kan betekenen. Vorig jaar ben ik daarom begonnen aan een opleiding tot intercultureel coach. Door het geven van trainingen en onderwijs op dit gebied op bijvoorbeeld scholen, bedrijven, instellingen of individueel, wil ik het ‘warme welkom’ waar ik voor sta als advocate uitdragen, in de hoop zo de toekomstige wereld voor iedereen wat mooier te kleuren.